EarlyBridge privacybeleid

Via dit privacybeleid informeert EarlyBridge B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. EarlyBridge B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke wordt hierna gezamenlijk aangeduid als “EarlyBridge”.

EarlyBridge respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Definities

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd uit die gegevens (of van die en andere informatie, die al in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit komt).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld door het gebruik van de dienst of door de infrastructuur van de dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een pagina bezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes opgeslagen gegevens op het apparaat van een gebruiker.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is een persoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop alle persoonsgegevens zijn of moeten worden verwerkt. Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij de gegevensbeheerder van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of dienstverlener)

De gegevensverwerker (of dienstverlener) is elke persoon (anders dan een medewerker van de gegevensbeheerder) die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.
In sommige gevallen zijn wij de gegevensverwerker voor onze klanten. Dit heeft betrekking op trainingen en workshops binnen het bedrijf en open rooster trainingen en workshops waarvoor u zich hebt ingeschreven.

Betrokkene

De betrokkene is elke levende persoon die het onderwerp van persoonsgegevens is.

Gebruiker

De gebruiker is de persoon die gebruik maakt van onze service. De gebruiker komt overeen met de betrokkene, die het onderwerp is van persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Welke gegevens worden verwerkt?
EarlyBridge verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt EarlyBridge persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst, kunnen we u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
• E-mailadres
• Voornaam en achternaam
• Telefoonnummer
• Adres, provincie, postcode, plaats
• Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze mededelingen van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies die bij iedere mail zijn bijgevoegd, of door contact met ons op te nemen.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om contact met u op te nemen en u te informeren over relevante informatie zoals locatie, trainingsopdrachten, evaluaties met betrekking tot trainingen, workshops of andere evenementen waarvoor u zich heeft geregistreerd en van plan bent om bij te wonen, of al heeft bijgewoond.

In sommige situaties gebruiken we persoonsgegevens om contact met u op te nemen over onderzoeksactiviteiten met betrekking tot onze klanten. In dit geval worden alle gegevens die van de klant worden ontvangen, alleen onderhouden en gebruikt voor de doeleinden van de opdracht.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop Earlybridge wordt benaderd en gebruikt (“gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (IP-adres), type browser, browser versie, de pagina’s van Earlybridge die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die wordt besteed aan die pagina’s, unieke apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookie gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke tracking technologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie vast te houden. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die kunnen bestaan uit een anonieme unieke id.

Cookies worden verzonden naar uw browser vanaf een website en opgeslagen op uw apparaat. Tracking technologieën die ook worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts voor het verzamelen en bijhouden van informatie en voor het verbeteren en analyseren van onze website en diensten. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Als u geen cookies accepteert, is het echter mogelijk dat u bepaalde delen van onze dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:
• Sessie cookies. We gebruiken sessie cookies om onze website te bedienen.
• Voorkeur cookies. We gebruiken voorkeur cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden en uw beleving op onze website te verbeteren en gemakkelijker te maken.
• Beveiliging cookies. Wij gebruiken beveiliging cookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

EarlyBridge gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding; • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om u een evaluatie of enquête over de training uit te laten voeren;
• het toezenden van onze nieuwsbrief of brochure;
• om onderzoek uit te voeren in opdracht van onze cliënten;
• het verstrekken van de door u gevraagde inlichtingen en op uw vragen te reageren; en
• om te voldoen aan op EarlyBridge rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer naar u te herleiden. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen die samenwerken met EarlyBridge om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen.

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan EarlyBridge informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze partners die een rol spelen in het totale opleidingstraject.

EarlyBridge zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven aan EarlyBridge of indien EarlyBridge daartoe wettelijk verplicht is.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om onze diensten, zoals onze websites, te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders uiteengezet in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden. Als u een kopie van onze algemene voorwaarden wilt hebben kunt u ons mailen naar info@earlybridge.nl.

Bewaren van gegevens

EarlyBridge zal uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is behouden voor de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen zijn gezet. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten vasthouden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen, en onze juridische overeenkomsten en ons juridisch beleid te handhaven.
EarlyBridge zal ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden behouden. Gebruiksgegevens worden doorgaans vastgehouden voor een kortere periode, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid of de functionaliteit van onze dienst te versterken, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te behouden.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan — en onderhouden op – computers op een locatie buiten uw provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan afwijken van die van uw jurisdictie. Dit voor zover het nodig is èn volgens EU wetgeving is toegestaan.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, gelieve te noteren dat wij de gegevens, inclusief Persoonlijke Gegevens, aan Nederland overdragen en daar verwerken. Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigen uw akkoord met die overdracht.

EarlyBridge zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke gegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

EarlyBridge kan uw persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken als een dergelijke maatregel nodig is om:
• te voldoen aan een wettelijke verplichting.
• de rechten of het eigendom van EarlyBridge te beschermen en te verdedigen.
• mogelijk wangedrag in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken.
• de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of van het publiek te beschermen. • te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Veiligheid van gegevens

Wij vinden de beveiliging van uw gegevens belangrijk, maar vergeet niet dat er geen wijze van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag is die 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke gegevens op een commercieel acceptabele manier te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet garanderen.

Uw rechten

EarlyBridge streeft ernaar redelijke maatregelen te nemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te verwijderen of te beperken. Als u uw persoonsgegevens wil wijzigen, neem dan contact met ons op om de gewenste wijzigingen aan te brengen. Wij helpen u graag verder.

Als u wenst te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze wordt verwijderd uit onze systemen, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om:
• toegang te krijgen tot een kopie van de persoonsgegevens die wij over u in ons systeem bewaren.
• persoonlijke gegevens die onjuist zijn te corrigeren.
• de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
• al uw persoonsgegevens op te vragen die u aan EarlyBridge verstrekt heeft en die te ontvangen in een
bestand zodat ze meegenomen kunnen worden naar een andere dienstverlener.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij reageren op dergelijke verzoeken.

Dienstverleners

We kunnen bedrijven en particulieren van derden in dienst nemen om onze dienst te faciliteren (“dienstverleners”), om de dienst namens ons te verlenen, om andere diensten te verrichten die gerelateerd zijn aan onze dienst of om ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om deze taken namens ons te verrichten en zijn verplicht deze niet te onthullen of te gebruiken voor enig ander doel.

Analytics

We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze dienst en websites te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een web analytics service aangeboden door Google die het internetverkeer van websites volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere diensten van Google. Google kan gebruik maken van de verzamelde gegevens om de advertenties van het eigen reclame netwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich terugtrekken van het voor Google Analytics beschikbaar hebben gemaakt van uw activiteit op onze dienst door het installeren van de Google Analytics opt-out browser add-on. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoek activiteit.

Planning en logistiek; het beheren van gegevens

Wij gebruiken Excel als hulpmiddel voor planningen en bewaren alle informatie over planningen inclusief informatie over deelnemers in Dropbox. Wij houden de planning en relevante informatie voor trainingen of andere diensten bij om de trainingen te organiseren en om onze dienst effectief uit te voeren.
Alle gegevens worden bijgehouden in relevante Dropbox folders en worden alleen bewaard zolang als nodig is om de dienst te leveren. Persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Verwerking van financiële gegevens en betalingsgegevens

Wij gebruiken Exact voor het verwerken van betalingsinformatie op individuele deelnemer niveau en op opdrachtgever niveau voor tijdige facturatie rondom trainingsactiviteiten en andere diensten.

Surveys, enquêtes en evaluaties

Wij gebruiken Surveymonkey om feedback te verzamelen over onze trainingen of andere leerinterventies of diensten. Dit omvat enquêtes, evaluaties en vragenlijsten.

Derden

EarlyBridge werkt samen met een aantal partners in het uitvoeren van trainingen en leerprogramma’s. Die partijen maken gebruik van persoonsgegevens in het kader van hun rol binnen de training en volgens afspraak met u of uw werkgever. Die gegevens worden gebruikt om u trainingsinhoud te leveren zoals online of mobiele opdrachten en om het effect en de impact van een training of leerprogramma te analyseren en te verbeteren.

Verwijzingen naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die externe partij. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich tot niemand onder de leeftijd van 13 (“kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kinderen ons van persoonsgegevens hebben voorzien, neem dan graag contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder een verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we meteen stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd updaten. Wij zullen wijzigingen melden door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen het via e-mail en/of een prominente mededeling op onze website laten weten, voordat de wijziging van kracht gaat en de “ingangsdatum” bovenaan dit privacybeleid aanpassen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid periodiek te herzien voor wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid gaan van kracht wanneer ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons:
Per e-mail: info@earlybridge.com
Bedankt voor het nemen van uw tijd voor het doorlezen van ons privacybeleid.